Reglement

Algemeen
• Roken is ten strengste verboden in alle ruimtes van Fit Professionals. 
• Fit Professionals is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen. 
• Fit Professionals is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door onjuist gebruik van de apparatuur. 
• Bij verlies van een Technogym key wordt €11,50 in rekening gebracht. 
• Bij verlies van een hartslagmeter wordt €39,- in rekening gebracht. 
• Leden zullen elkaar op geen enkele wijze overlast bezorgen. 
• Fit Professionals houdt zich het recht voor om het totaal aantal leden te beperken, evenals de openingstijden, lesindeling en tarieven te wijzigen. 
• Leden die de reglementen niet in acht nemen en aanwijzingen van het personeel negeren, zullen hun lidmaatschap verliezen, en de toegang tot Fit Professionals geweigerd worden. 
• Voor al het drukwerk, uitgegeven door Fit Professionals, geldt dat niets verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt mag worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Fit Professionals. 
• Een ieder die in het sportinstituut komt, onderwerpt zich aan de bepalingen van het reglement.
 
Lidmaatschap
• Ieder nieuw lid is verplicht de intakeprocedure te ondergaan, zoals deze is bepaald door het Fit Professionals. 
• Minimum leeftijd van inschrijving is 21 jaar. 
• De opzegtermijn bedraagt 1 maand na de periode waarin is opgezegd. Voordat er kan worden overgegaan tot doorboeken van de opzegging dienen negatieve abonnementsgelden verrekend zijn. 
• Contracten voor een looptijd van 1 jaar kunnen niet tussentijds worden opgezegd. Opzeggingen dienen schriftelijk te worden gedaan. Mondeling opzeggen is niet mogelijk.
• Online mutaties gelden als schriftelijk. 
• Maandabonnementen worden stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk één maand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. 
• De lidmaatschapskaart is persoonsgebonden. 
• Betaling van de verschuldigde contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en kan niet in delen worden voldaan. 
• Bij een langdurige blessure kan na invulling van het daarvoor bestemde mutatieformulier en na toestemming van de directie, het abonnement voor een overeengekomen periode worden doorgeschoven. 
• Restitutie van de contributie is niet mogelijk. 
• Gedurende de tijd dat men lid is bij Fit Professionals, krijgt men een hartslagmeter en sleutel in bruikleen. Deze dienen bij beëindiging van het liodmaatschap te worden ingeleverd. Indien  deze niet ingeleverd zijn binnen 4 weken na de einddatum, zullen hiervoor kosten in rekening gebracht worden. Eventuele borgstellingen worden dan niet gerestitueerd.
• Bij achterstallige betaling, waarbij geen gehoor gegeven wordt aan verzoeken tot betaling, zal een incasso procedure worden opgestart. 
• Aan het einde van een abonnementsperiode kan men overgaan op een andere abonnementsvorm. Dit dient een maand van te voren aangegeven te worden. 
• Indien men kiest voor een jaarcontract (13 termijnen van 4 weken), gaat men een verbintenis aan voor een volledig jaar. Tussentijds stoppen van de betalingsplicht is niet mogelijk. 
• Er bestaat de mogelijkheid om 28 vakantiedagen per jaar op te nemen (niet van toepassing op bedrijfsabonnementen). 
• Voor omzetting van het abonnement en het opnemen van vakantiedagen kunt u gebruik maken van de daarvoor bestemde formulieren of per e-mail. 
• Mutaties die achteraf worden doorgegeven, worden niet in behandeling genomen.
 
Fitness
• Materialen dienen met zorg te worden gebruikt. 
• Gewichten, halters en andere materialen dienen na gebruik weer teruggelegd te worden. 
• Toestellen die door gebruik vuil zijn geworden, dienen na gebruik schoongemaakt te worden. 
• Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden. 
• In de trainingsruimte is het dragen van sportkleding en schone binnenschoenen verplicht. 
• Het gebruik van een handdoek is verplicht in de trainingsruimte en sauna. 
 
Kleedkamers / Sauna 
• Voor het betreden van de sauna en stoomcabine is douchen verplicht. 
• Het gebruik van een handdoek in de sauna is verplicht. Handdoek dient ook onder de voeten geplaatst te worden. 
• Verloren voorwerpen kunt u terugvinden in de mand bij de kleedkamers. 
• Maak voor het opbergen van persoonlijke eigendommen gebruik van de kluisjes.